Pokud se vám tohle děje ráno, můžete být ve vážném nebezpečí

Při častém výskytu tohoto příznaku je důležité vyhledat lékaře! Toto onemocnění udeří tiše a je často špatně diagnostikováno.
Fibromyalgie je primárně problémem centrálního nervového systému. Rozvíjejí se poruchy vnímání a zpracování bolesti, což má za následek extrémní citlivost na bolest. Lékařská věda dosud nenašla příčinu vážného onemocnění. V současnosti je nevyléčitelná, ale existují způsoby, jak příznaky zmírnit.

Může být spojena s depresí

Nemoc se obvykle objevuje mezi 25. a 55. rokem a postihuje více ženy. Má několik podtypů. V prvním případě není extrémní citlivost na bolest doprovázena dalšími příznaky, zatímco v druhé formě může být doprovázena vážnou depresí. Existují také pacienti, pro které je primárním příznakem deprese a kteří také trpí příznaky fibromyalgie. Do poslední skupiny patří ti, u kterých nějaký psychický problém vyvrcholí pocitem bolesti.

Anglický poskytovatel zdravotní péče uvádí na svých stránkách příznaky onemocnění.

BOLEST CELÉHO TĚLA, BOLEST HLAVY NEBO EXTRÉMNÍ CITLIVOST NA CHLAD A TEPLO JSOU JEN NĚKTERÉ Z MOŽNÝCH PŘÍZNAKŮ.

Zmiňují ale i příznak, který se stává mnoha z nás a možná nás ani nenapadne, že by za to mohla vážná nemoc. A to je ranní únava.

článek pokračuje na další stránce… OTOČ LIST!