Tichá tragédie našich dětí, o níž se nehovoří – toto by si měl přečíst každý!

Problémy dětí začínají doma a měly by se tam i řešit. Rodiče by měli pochopit, že jen na nich závisí, jaké děti jim vyrostou.

Současné děti jsou však ochuzeny o to pravé dětství, jsou v hrozném emocionálním stavu, uvádí profesionální terapeutka Victoria Proodayová.

Bez ohledu na to, jak bolestné je pro nás si to přiznat, v mnoha případech jsme to my rodiče sami, kdo musí pomoci svým dětem!

V čem je problém?

Současné děti nemají základ správného dětství, místo toho mají:

Pokračování na další straně…

1
2
3