To se děje v noci v Leninově rakvi. Tyto záběry překvapily celý svět

Není nikomu novinkou, že kolem Lenina a mauzolea existuje mnoho příběhů, vtipů, anekdot a vtipů, až do té míry, že vůdkyní revoluce byla žena.
Podle oficiální verze se po Leninově smrti do Kremlu doslova nalévaly dopisy a telegramy s žádostí o něco, aby vůdcovo tělo zůstalo po celá staletí neporušené a uchované. Ve skutečnosti však takové zprávy nebyly. Obyčejní lidé jednoduše požádali o zvečnění paměti Lenina v památkách a jiných velkolepých strukturách.

27. ledna 1927 mnozí viděli na Rudém náměstí podivnou budovu: pyramidový zikkurat byl velmi podobný podobným náboženským budovám, které byly postaveny ve starověké Mezopotámii. Vědci tvrdí, že skutečnost, že se taková náboženská budova objevila v centru ruského státu, v srdci jeho hlavního města, je již sama o sobě fenomenální.

v sedmdesátých letech se objevily legendy o duchovi Lenina, který nedovolil obyvatelům Kremlu žít v míru. A když začala perestrojka, záhadné věci se začaly dít častěji.

Pokračování na další straně

1
2