Tyto fotografie z druhé světové války byly pořízeny skrytou kamerou: raději se posaďte

Skutečnost, která je v současnosti všemi druhy milovníků SSSR zamlčována a všemožně vytlačována, je společná nacisticko-sovětská přehlídka, která se konala ve městě Brest 22. září 1939. Průvod a doprovodné oslavy byly načasovány tak, aby se kryly se slavnostním zničením Polska a vytvořením nové hranice mezi SSSR a nacistickým Německem.

Mnoho badatelů tuto akci nazývá nikoli „společným průvodem“, ale „slavnostním průvodem“, ale pokud jde o mě, podstata toho se nemění. Guderian chtěl uspořádat plnohodnotnou společnou přehlídku, ale nakonec souhlasil s návrhem velitele 29. obrněné brigády Krivoshein, který zněl: „V 16 hodin části vašeho sboru v pochodové koloně, se standartami vpředu, opusťte město, mé jednotky, také v pochodové koloně, vstoupí do města, zastaví se v ulicích, kudy procházejí německé pluky, a svými prapory pozdraví procházející jednotky. Kapely předvádějí vojenské pochody.“ Co to je, když ne průvod?

Takto vypadaly oslavy – němečtí a sovětští důstojníci salutují projíždějící koloně vojáků:

Pokračování na další straně

1
2
3