Všechno, co se vám děje, má duchovní význam a zde je důvod

Vše, co Bůh dovolí, aby se ve vašem životě stalo, má svůj účel!

Vše, co se vám děje, má duchovní význam.  „Víme, že Bůh dělá všechno pro dobro těch, kdo ho milují; ty, kteří jsou povoláni z Božího rozhodnutí, protože ty, které předvídal, je také předurčil, aby byli rovni obrazu jeho Syna, aby byl prvorozeným mezi mnoha bratry.“

Tyto řádky patří mezi nejčastěji nesprávně interpretované a nepochopené řádky z Bible. Pavel nechtěl říci: „Bůh udělá, aby všechno skončilo, jak se mi to hodí.“ To zjevně není pravda. Ty řádky ani neznamenají „Bůh dá, aby všechno dobře dopadlo a všechno na zemi skončí šťastně.“ Ani to není pravda. Na zemi mnoho věcí končí nešťastně.

Žijeme v padlém světě. Pouze v nebi se vše odvíjí přesně tak, jak Bůh zamýšlel. Proto víme, že je nám řečeno, abychom se modlili: Buď vůle tvá v nebi jako na zemi!

 Naše naděje v těžkých časech není založena na pozitivním myšlení, zbožném přání nebo vrozeném optimismu, ale na jistotě dvou pravd: že Bůh má naprostou kontrolu nad vším v našem vesmíru a že nás miluje.

Pokračování na další straně

1
2