Zrcadlo jako mocný nástroj: Rituály pro lásku, sebevědomí a bohatství

Zrcadlo, které bylo vždy spojováno s magickou silou, mělo významnou roli i v oblasti sebepoznání dle uznávaných psychologů. Existovaly také víry, že zrcadlo je portálem spojujícím svět živých s nadpřirozeným. Vyzkoušejte zrcadlovou magii a získejte příval sebevědomí, nebo objevte, kdy se vám konečně setká s pravou láskou…

Co říkáte zrcadlu, se vám možná splní…

Buďte opatrní s tím, co si říkáte svému odrazu v zrcadle, i když jste sami. Podle ezoteriků má totiž zrcadlo moc číst a odrazovat naše myšlenky, které se mohou poté stát skutečností. Zkuste proto být více pozitivní a zaměřte se na své chování před zrcadlem. Pokud si přejete mít skvělý den, postavte se ráno před zrcadlo, upřímně se zasmějte a doplňte to milým úsměvem a mottem, které vás bude motivovat po celý den. Zrcadlo odrazí tyto pozitivní emoce do celého vašeho dne, který bude krásnější a lidé kolem vás budou příjemnější. Pravidelný provádění tohoto rituálu vám pomůže získat zpět ztracené sebevědomí a začít se cítit lépe.

Zrcadlo plní přání a nosí štěstí

Zrcadlo může splnit vaše přání, pokud je vyřčeno před ním bez zlých úmyslů. Existuje velká naděje, že se vám přání vyplní, pokud je vyjádřeno upřímně. Zrcadla mají schopnost přinášet štěstí a také mohou přenášet prosby do vyšších sfér a spojovat pozitivní i negativní energii. Je důležité, abyste své upřímné sny a touhy svěřili zrcadlu bez falše a intrik, protože vyšší moc může pomoci, aby se staly skutečností.

článek pokračuje na další stránce…