Jak se v minulosti zacházelo se služkami. Horší život si nelze představit

Dnes mají pokojské někdy celé rodiny, které musí živit. Ne vždy však dostávají plné životní minimum. Navzdory různým nákladům a poplatkům spojeným i s úklidovými službami agentur vyšší kategorie nedostávají pokojské, které zaměstnávají, obecně vyšší než minimální mzdu. Některé pracují jako pokojské, aby si doplnily jiné formy příjmu. Je však velmi těžké žít nad hranicí chudoby pouze ze mzdy služebné.

Postupem času se postavení služebných měnilo, vznikala zde hierarchie a služebná mohla postupovat „výše“ na společenském žebříčku svého povolání.

1
2
3