Jak se v minulosti zacházelo se služkami. Horší život si nelze představit

Stejně jako mnoho jiných živých tvorů na této planetě mají lidé silné instinkty pro soutěživost, nadvládu a kontrolu. Ti, kteří se nejvíce staví, se dokážou prosadit jako nadřazení a následně pracovat na vytvoření rozdílu mezi sebou a těmi, kteří jsou vnímáni nebo ukazováni jako pod nimi. S tímto druhem oslepující síly přichází určitá míra vlivu na ostatní, čehož v různé míře využívali vůdci po celé věky lidstva. Výsledná řada třídně založených hierarchií sahá až do zaznamenané historie a obyvatelé vyšších společenských tříd se vždy cítili oprávněni na pomoc otroků a sluhů.

Ženy s prestižním postavením dlouho považovaly za nutnost mít asistentku s věcmi, jako je úklid domácnosti, výchova dětí a práce na zahradě, a to navzdory skutečnosti, že ženy v nižších třídách nemají jinou možnost, než všechny tyto úkoly vyvážit samy. Být vychován oddaným personálem služebnictva se stalo charakteristickým znakem vytříbeného chovu ve vyšší společnosti. I když se od té doby detaily a nuance vztahů mezi šlechtou a služebnictvem jistě vyvinuly, lze je pozorovat dodnes.

Pokračování na další straně