Jak se v minulosti zacházelo se služkami. Horší život si nelze představit

Špatné zacházení se služebnictvem bylo běžné a mladé služky byly obzvláště zranitelné vůči tomu, aby byly sexuálně vykořisťovány. Jakmile byli najati, ocitli se v domácnostech, ve kterých přísná a neporušitelná hierarchie pod schody zajistila, že zůstanou na nejnižší příčce této společnosti. V roce 1740 byly Mary Branch a její matka popraveny za to, že ubily služebnou k smrti, a na popravišti přiznala, že všechny služebníky považovala za ‚otroky, tuláky a zloděje‘.

Kromě přísných trestů na pracovišti bylo tragicky mnoho mladých žen v domácích službách tvrdě potrestáno zákonem, někdy i životem, za to, že porodily nemanželské děti. Velmi často se v čirém zoufalství těchto novorozenců zbavovali v záchodech, příkopech a na hromadách hnoje – a když to zjistili, byli souzeni mužskými soudci a porotci. Přestože s některými bylo zacházeno milosrdně, jiní byli za své činy oběšeni.

Když žena nechtěla nebo nemohla být služkou, často se stávalo, že se stala tou nejběžnější alternativou, prostitutkou. Počet prostitutek pracujících v Londýně v 19. století se odhadoval na mnoho tisíc. Nejčastěji tak končily ženy vychovávané v ústavech, které neměly rodinnou podporu. Práce služky byla nejistým živobytím, proto prostituce přinášela v podstatě větší jistotu. 

Pokračování na další straně

1
2
3