Jste NEJSTARŠÍ ze sourozenců? V tom případě si MUSÍTE přečíst tohle!

Podle studie provedené v německém Lipsku, vědci analyzovali výsledky tří rozsáhlých národních studií, které byly realizovány na tisících respondentů. Výsledek ukázal, v čem prvorozené děti zřetelně převyšují ostatní sourozence.

Zjistilo se, že  nejstarší děti jsou mnohem inteligentnější než jejich mladší sourozenci. 

Studie ukázala jasný pokles inteligence u každého dalšího narozeného dítěte.

ČÍM TO JE, ŽE STARŠÍ DĚTI JSOU INTELIGENTNĚJŠÍ?

Němečtí vědci předpokládají, že výška inteligence vůbec není důsledkem dědičnosti ale  výchovy .

Výzkum naznačil, že  starší sourozenci jsou inteligentnější, protože  rodiče jim věnují veškerou pozornost a dostatek času, mají jakési přednostní postavení prvního dítěte v rodině. U více dětí rodiče svou péči dále rozdělí mezi ostatní děti, a pozornost je zcela jiná než u jednoho dítěte.

Pokračování na další straně