Každý by si měl přečíst tato slova, jen tak pochopíme smysl života!

Byli jsme stvořeni pro něco víc než jen pro tento život, smrt není konec…

Nejsme pány našeho života, můžeme se okamžitě zastavit. Zdá se, že pokračuje, i když srdce přestane bít a plíce přestanou dýchat. Kdy to pochopíme a přijmeme a kdy pro nás nebe přestane být metaforou a stane se realitou života? Tohle je náš skutečný domov.

Tady na zemi probíhá neustálý boj

Nemůžeme jí uniknout. Životu ani smrti se nelze vyhnout. Byli jsme stvořeni z ničeho pro něco, nikdo se nás neptal, kdy se narodíme, nikdo se nás nebude ptát, kdy zemřeme. Je těžké pochopit, proč Bůh připouští určité věci, je to obtížné, protože my nevidíme tak, jak vidí Bůh; jsme lidé, jsme slabí. Jeho jedinou touhou je, abychom se dostali do Nebe, k Němu, kde není bolest ani smutek, kde je jen radost a On nejlépe ví, kdy je čas pro každého z nás.

Pokračování na další straně