Nikdy nedávejte tyto květiny ženám na 8. března: Přinášejí jen smůlu a smutek

Každá květina s sebou nese nějaké poselství, proto pamatujte na to, co chcete dotyčnému při darování květin sdělit.

V první řadě můžeme květiny roztřídit podle barvy, můžeme tak zvýraznit její symboliku ve vztahu k barvě. Obecně řečeno, bez ohledu na druh květiny, fialová symbolizuje něhu, modrá představuje věrnost, představivost a snění a oranžová symbolizuje hrdost a energii života.

Bílá je symbolem nevinnosti a poctivosti, červená lásky, ohně, života a krásy, zelená porozumění a soucitu a žlutá žárlivosti a radosti.

Samozřejmě pro každý typ jednotlivě, v kombinaci s barvou, je jeho symbolika určena podrobněji, protože každý druh květiny má svou symboliku.

Mnoho mužů vybírá květiny jako dárek pro své drahé dámy ke Dni žen, a tak vám pomůžeme výkladem významů nejběžnějších druhů květin správně vybrat tu, kterou byste měli darovat.

Růže

Růže jsou květiny, které se nejčastěji obdarovávají a podle barvy mají široké uplatnění při mnoha příležitostech a životních situacích, ve kterých se obdarovávají. Pokud jsou červené, symbolizují vášeň a lásku, i když méně často mohou znamenat i vděčnost a spokojenost. Bílá znamená čistotu, upřímnost a nevinnost. Žluté růže jsou na jedné straně symbolem radosti a na druhé díky zakořeněnosti tradičních přesvědčení nevěry a žárlivosti.

Oranžové jsou symbolem touhy a okouzlení, fialové zase symbolem lásky na první pohled. Tmavě fialové růže působí výstředně a jsou znakem touhy po jedinečnosti a odlišení, zatímco modré jsou díky umělému způsobu získávání jejich barvy symbolem nemožného.

Beztrnné růže, stejně jako růže fialové, mohou znamenat lásku na první pohled. Když žena dává muži červenou růži, růže se stává symbolem oddanosti.

Pokračování na další straně

1
2
3