Pět vesmírných faktů, které byste měli vědět o svém osudu

Mnoho lidí věří, že každý z nás má svou spřízněnou duši – člověka, se kterým se ještě někdy setkáme.

I když to zní jako pohádka, tak to opravdu je. Skutečně existuje – osudem určený milovaný člověk. Jiná věc je, jestli ho poznáme mezi tisíci tvářemi, jestli projdeme kolem.

Lidé, kteří žijí a věří v duchovní život, nazývají takovéto spojení vzájemně poslaných lidí „kosmické manželství“. Věří, že každá duše na tomto světě je předurčena ke svému osudu, ke své spřízněné duši.

I s přihlédnutím k tomu, že je vše přesně takto, to však vůbec neznamená, že vás definitivně potká osud.

Faktem je, že k tomu, aby se toto setkání mohlo uskutečnit, je nutné dodržovat řadu vesmírných pravidel a zákonů. Jen tak budete moci upoutat pozornost své spřízněné duše.

Faktem je, že když se snažíme stát se tou nejlepší verzí sebe sama, když striktně dodržujeme tato pravidla, přitahujeme své polovičky doslova jako magnet. Našimi partnery tedy nemůže být nikdo jiný než lidé, kteří se k tomu nejlépe hodí.

Takže 5 vesmírných pravd, které byste měli vědět o partnerovi, který je vám „předurčen“ shora.

Abyste se ujistili, že vaše manželství je skutečně „kosmické“, musíte vědět, že:

1. Vaše spřízněná duše je již dávno předurčena – shora

Skutečně spřízněná duše a všichni lidé ve vašem životě nejsou náhodní. Toto je součást velkého plánu, který pro vás Vesmír napsal.

Proto jednoduše přijměte jako fakt, že duše, která je vám předurčena, již na této Zemi žije. A nebojte se, že jste se ještě nesetkali – vše má svůj čas. Musíte jen udělat pár věcí, aby vás vaše spřízněná duše poznala. To znamená, připrav se na setkání s ní.

A už když budete připraveni (stanete se sami skutečnými) – začnete vyzařovat zvláštní a jedinečné světlo, aby vás vaše spřízněná duše poznala mezi miliony lidí na planetě.

Spřízněná duše předurčená shůry vás už dlouho hledá, ale pokud budete předstírat, že jste někdo jiný, nebude schopna zachytit toto světlo, najít svou lásku …

Pokračování na další straně