Pozor! Pokud si všimnete těchto znaků, je možné, že jste pod kletbou! Takto se toho zbavíte

I když to asi většina lidí říká bez přemýšlení…

Bez přemýšlení, tedy bez vědomí. Jsou případy, kdy lidé přemožení zlem proklínají své blízké, matka proklíná své děti, manželova vnoučata, souseda. Stane se posedlým, Pak už si to ani nepamatuje…

Rozzuřený rodič řekl něco, co by v normálním, plně bdělém stavu nikdy neudělal…

Žárlivost, pomluvy nebo nenávist, kterou může jeden člověk pociťovat vůči druhému, má více negativních účinků, než si mnoho lidí představuje, protože lidská mysl je tak mocná, že může ovlivnit stav druhého člověka, i když kletba byla seslána zcela nevědomě. Její oběť je však pod jeho osudovým vlivem, najednou se v jejím životě začnou dít podivné, špatné věci a ona neví kde a proč. Zde jsou nejčastější příznaky, které naznačují, že na nás byla uvalena kletba.

Nevysvětlitelné nemoci
Prokletí může způsobit nejrůznější nemoci, které se objevují nečekaně a pro které lékař nemůže najít logické vysvětlení. V takových případech si uvědomte, že kletbu uvalil někdo velmi blízký, ze žárlivosti nebo špatných myšlenek.


Proměny humoru
Jste v euforii a okamžik od okamžiku máte pocit, že vstupujete do zvláštní melancholie? Náhlé změny nálady jsou také příznakem prokletí, a to je jeden z nejvíce matoucích příznaků, protože všichni máme změny nálad. Pokud jsou však ty vaše příliš intenzivní, zamyslete se nad tím, kdo vám chce ublížit.

Pokračování na další straně

1
2
3