Proč je v životě člověka rozhodující věk 28, 56 a 84 let

Určitě jste někdy v životě měli pocit, že se neustále točíte v kruhu. Zároveň jste si ale uvědomili, že je to chyba a že děláte stále stejné chyby. Teprve když jste dosáhli určitého cíle, kruh se uzavřel a vy jste měli pocit, že vše jde dobře. Kvůli tomuto kruhu existuje například pojem „krize středního věku“.

Astrologie se zabývá těmito různými cykly, cykly, které určují rytmus života. Kruh je symbolem celistvosti, spokojenosti a univerzálnosti. V astrologii představuje kruh s bodem uprostřed Slunce, zdroj života. Kruh slibuje, že můžeme zažít jeho celistvost, a tečka ve středu kruhu symbolizuje tvořivost v každém z nás. Natální horoskop se také kreslí do kruhu s planetami uspořádanými do kruhu. Jedná se o schematické znázornění okamžiku, kdy začíná samostatný život člověka.

Vše v našem vesmíru je v neustálém pohybu. Planety jsou v pohybu a váš horoskop dýchá, žije a mění se s námi. Počínaje prvním kruhem, jehož energie je zakotvena hluboko v lidské přirozenosti, vstupuje život do kruhu naznačeného planetárními cykly…

Získáním potřebných zkušeností v určitých životních situacích se připravujeme na to, abychom v budoucnu podobné problémy řešili moudřeji a vědoměji. Dosáhneme nové úrovně porozumění a možná učiníme lepší, zralejší a jiná rozhodnutí.

Náš průchod kruhy a cykly je jakýmsi nekonečným spirálovitým vzestupem a v tomto procesu se nám naskýtá mnoho příležitostí k rozvoji. Některé astrologické cykly se vyznačují délkou a důležitostí, zatímco jiné jsou krátké, dynamické a aktivní.
Některé z nejdůležitějších cyklů jsou určeny pohybem Saturnu. Trvá 28, někdy i více než 29 let, než planeta dokončí úplnou rotaci a vrátí se na své původní místo.

Pokračování na další straně

1
2
3