Proč Pán Bůh nevyléčí každou nemoc, proč neuzdraví nemocné děti nebo nemocného mladého člověka?

Close-up of the hands the girl which have faith in God is holding the Bible Holy Bible with cover to form the cross which is Symbol of love and mercy of God towards all the humans. In the sun evening.

Pokud Bůh uzdravuje, proč nevyléčí každou nemoc? Proč neuzdraví nemocné dítě nebo nemocného člena mé rodiny?

Věřím v učení o léčení. Zažil jsem Boží uzdravení ve svém vlastním životě a za posledních několik desetiletí mé služby jsem byl svědkem toho, jak Bůh uzdravoval mnoho lidí. Velmi mě utěšují verše jako ty v Jakubově listě, které nám dávají velkou naději v síle modlitby:

„Trpí někdo z vás? Ať se modlí! je někdo šťastný? Nechte ho zpívat chvály! Je někdo mezi vámi nemocný? Ať si zavolá starší církve! Ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně, aby modlitba víry spasila slabé; Pán ho vzkřísí, a pokud zhřešil, bude mu odpuštěno.“ (Jakub 5, 13-15)

Je pravda, že Bůh léčí, ale ne vždy je to tak, jak si pro nás vybírá

Věřím, že Bůh uzdravuje, ale věřím i tomu, že uzdravení není vždy tou cestou, kterou nám Bůh vybírá. Někdy je Jeho dokonalý plán pro naše životy životem utrpení, nemocí a obtíží. Důvodem je, že utrpení nás může naučit věci, které bychom se nemohli naučit prostřednictvím knih, seminářů nebo pohodlí a prosperity.

Pavel měl problém s viděním, které Bůh nikdy nevyléčil. Když byl Timoteus nemocný, Pavel mu řekl, aby se napil vína (ne aby se obracel k lidem o uzdravení). Lazar, který byl vzkříšen z mrtvých, nakonec opět zemřel.

Pavel řekl, že má v těle trn, který žádal od Boha, aby ho znovu a znovu odstranil, ale Bůh ho nikdy neodstranil. Jób trpěl, protože Bůh měl s ním mnohem větší záměr než jen útěchu na této planetě. Jóbovo utrpení nebylo důsledkem nedostatku víry.

Pokračování na další starně