Slučitelnost v lásce a manželství podle data narození. Numerologický výpočet

Například:

  1. Datum narození ženy: 16.10.1991. Sečtěte všechny číslice: 1 + 6 + 1 + 0 + 1 + 9 + 9 + 1 = 28. Sčítejte dál, až dostanete jedinou číslici: 2 + 8 = 10, 1 + 0 = 1.
  2. Nyní stejným způsobem sečtěte datum narození partnera. Řekněme, že se narodil01.1984: 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 9 + 8 + 4 = 24, 2 + 4 = 6.
  3. Nyní sečtěte obě číslice: 1 + 6 = 7.

To je číslo slučitelnosti vaší dvojice. Zjistit, co znamená, můžete jednoduchým způsobem. Dozvíte se, jaká je předpověď pro váš vztah do blízké i vzdálené budoucnosti.

Na význam každé číslice se podíváme zvlášť.

Jednička

Toto číslo ukazuje na vztah opravdu partnerský. Oba mají jediný společný cíl a jdou za ním s vynaložením stejných sil. Všechno raději dělají společně. Snadno se shodnou na tom, co je třeba dělat. Snaží se rozvíjet a zlepšovat.

Přesto však má tento svazek i svoje nedostatky. Jak muž tak žena v něm jsou silné osobnosti. Každý z nich se bude snažit dominovat, trvat na svém, být ten hlavní, prosazovat svůj názor. Je to problém řešitelný při splnění jediné podmínky – že se jim podaří naučit se hledat a nacházet kompromisy a naslouchat přáním toho druhého.

Dvojka

V tomto spojení velmi mnohé závisí na penězích. Vztah je nejspíše založen právě na něčem materiálním. Dost vysoká je i pravděpodobnost vykalkulovaného sňatku ze zištných cílů. Jestliže to oběma vyhovuje, je to jistě jen dobře. Důležité je, aby jeden ve dvojici neprojevoval vztah spíše čistě spotřební

Celkově to může být dobré spojení, cítí se spolu doře, respektují a akceptují vzájemně partnerovy zájmy a přání. Pokud je spojil byznys nebo nějaký společný podnik přinášející zisk, může se ve svazku s postupem času objevit i láska.

Silnou vášeň nemá smysl očekávat, avšak důvěrný a harmonický vztah je zcela pravděpodobný.

Trojka

Svazek dvou lehkomyslných, kreativních osobností. Nikdy se spolu nenudí, ale na nějaký spokojený klid nemohou ani pomyslet. Bouřlivé konflikty se střídají s o nic méně bouřlivým usmiřováním.

V téhle dvojici budou vždycky kypět vášně. Dlouhodobě snášet podobné emocionální napětí ovšem není nikdo schopen. Proto všechno může skončit rozchodem s velmi bolestnými důsledky.

Nevěry, nesplněné sliby, nezodpovědnost a podrazy — pravděpodobnost toho všeho je příliš vysoká, než aby manželství či soužití mohlo být dlouhodobě šťastné.

Pokračování na další straně…

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno