Sny vysílají varování a znamení: Jak rozluštit, co nám říkají?

Někteří lidé tvrdí, že sny jsou prorocké a plní se, jiní jsou přesvědčeni, že je během spánku ruší děsivé jevy, a další svědčí o tom, že mohou své sny ovládat. Sny jsou vždy pro každého záhadou! Sny nám dávají příležitost vymanit se z obvyklé kategorizace racionálního myšlení, přímo zažít jinou dimenzi a řešit problémy ukryté v našem podvědomí. Mohou poukazovat na věci, které jsme ještě nezažili, předpovídat nemoci nebo poskytovat vhled do minulých životů?

Proč se nám zdají noční můry? Existují negativní entity, které nás v tomto bezmocném stavu ruší? Můžeme ve snech „rozpustit“ svou karmu? A konečně, co je iluze a co realita?

Průměrný člověk stráví téměř třetinu svého života spánkem. Během této doby se setkáváme s velkým množstvím snů, jejichž obsah se pohybuje od banálních důsledků každodenních událostí až po prorocké vize. Je zřejmé, že se to vymyká obvyklé kategorizaci naší racionální mysli a dává nám to možnost přímo zažít bytosti z jiných dimenzí. Nicméně běžní příslušníci konzumních civilizací, jako je ta naše, mají na sny jen malý vliv a jen občas hledají jejich význam v některé z povrchně psaných snových knih.

Výklad snů v historii
Sny se zdají nám všem. Někteří lidé říkají, že se jim sny plní, jiné zase celou noc pronásledují hrůzné obrazy. Sny jsou pro každého skutečnou záhadou.

Mezi prvními civilizacemi, které se pokoušely vykládat sny, byli Egypťané. Proces „výkladu snů“ začal v Egyptě. Když měl člověk v životě nějaký problém a žádal Boha o vedení, spal v chrámu. Té noci se mu zdál sen. Když se probudil, kněží mu pomohli sen vyložit.

Řekové věřili, že bohové se zjevují ve snech, aby jim předali božská poselství. Později se věřilo, že duše snícího opouští tělo a cestuje na různá místa viděná ve snu.

Hippokrates ve své knize o snech uvádí, že duše přijímá obrazy během dne a vytváří je v noci.

Aristoteles věřil, že sny vypovídají o stavu fyzického těla. Aristoteles věřil, že sny vypovídají o stavu těla. Snové výjevy spojoval s vnitřními pocity lidského těla.

Římané měli na sny vyhraněné názory. Věřili, že sny jsou poselstvím od bohů. Císař Augustus rozhodl, že každý, kdo má sen o stavu, má o něm podat zprávu na trhu.

V nedávné době legendární Sigmund Freud ve své knize Výklad snů napsal, že v podvědomí člověka jsou uloženy denní zážitky a potlačené touhy. Podvědomí funguje během spánku, a proto vyjadřuje stejné zážitky a touhy jako symboly ve snu. Freud také přikládá velký význam sexuálnímu obsahu snů.

Velký psycholog Carl Jung spojuje sny s různými typy osobnosti, kterým říká „archetypy“. Tyto archetypy se ve snech objevují jako různé osoby nebo obrazy. Pochopením těchto archetypů mohou snící lépe porozumět své vlastní osobnosti a řešit poruchy osobnosti. Jung kdysi vyslovil domněnku, že ve skutečnosti můžeme snít neustále a že jsme jen zahlceni hlukem vědomí a nedokážeme vnímat jeho obsah, když jsme vzhůru.

Slavný rakouský psychiatr a filozof Alfred Adler viděl sny jako prostředek k řešení problémů. Když sny proniknou do vědomí a jsou správně interpretovány, pomáhají nám pochopit problémy, které prožíváme v bdělém stavu, a nabízejí nám řešení, jak je vyřešit.

Jakmile se ráno probudíme a otevřeme oči, začneme se spojovat s okolním světem. Poté přesuneme svou pozornost na přežití v reálném světě, šetříme svou energii a věnujeme pozornost tomu, kam během dne chodíme a jak se organizujeme. Svět snů vnímáme jako rozptýlení od fyzického světa, a proto na něj úplně zapomínáme, zatímco se soustředíme na to, co se děje kolem nás.

Snový svět tedy již není skutečný, ale ještě několik minut před probuzením byl naší realitou, naší jedinou realitou.

Pokud se nám zdá sen, který na nás má emocionální dopad, pravděpodobně se o něj musíme podělit s ostatními. Své sny často považujeme za „nesmyslné sny“ a nepřikládáme jim takovou důležitost, jakou ve skutečnosti mají. Ale buďme upřímní – všichni cítíme potřebu analyzovat své sny a to, co symbolizují. Ať už si to chceme připustit, nebo ne, v kolektivním vědomí je rozšířeno přesvědčení, že sny nejsou jen neužitečným odpadem naší psychiky, který vzniká během spánku. Všichni v hloubi duše víme, že některé sny mají hlubší význam.

Pokračování na další straně