V jakém věku jsou lidé nejšťastnější? Víme také proč

Přemýšleli jste někdy nad tím, kdy jste byli nejšťastnější? Bylo to v dětství, kdy jste si naplno a bez starostí užívali? Doba, kdy se vám narodilo první dítě? Nebo chvíle, kdy jste odešli do důchodu? Každý z nás to samozřejmě cítí jinak. Odborníci se však na tuto otázku pokusili odpovědět vědecky – a došli k jasnému závěru.

Studie publikovaná v Journal of Economic Behavior & Organization (Blanchflower, 2020) tuto otázku komplexně prozkoumala na velkém vzorku lidí, uvádí Psychology Today. Ve studii autoři analyzovali data od více než 14 milionů účastníků z více než 40 různých zemí. Konkrétně účastníci odpovídali na otázky týkající se následujících tematických skupin souvisejících s pocity neštěstí.

– Duševní zdraví (tato kategorie zahrnovala otázky týkající se „špatných“ dnů duševního zdraví, trápení depresemi, starostí, pocity smutku, stresu, špatných nervů, trápení fobiemi a panikou, úzkostí a depresí).

– Sociální interakce a pocity (do této kategorie patřily otázky o pocitu vyřazení ze společnosti, neschopnosti překonávat obtíže, ztrátě sebevědomí, uvažování o sobě jako o bezcenném člověku, pocitu selhání, osamělosti a pocitu napětí).

– Fyzická pohoda (tato kategorie zahrnovala otázky týkající se prožívání bolesti a neschopnosti dobře spát).

Pokračování na další straně

1
2