Aby se dětem v životě dařilo. Tyto rodičovské modlitby jsou nejsilnější a nejefektivnější!

Na světě není nic silnějšího než pouto mezi matkou a dítětem. Svými myšlenkami a správnými slovy může matka ovlivnit život svého dítěte.

Navíc nic vám nepomůže posílit zdraví, blahobyt a úspěch vašeho dítěte tak jako modlitba a přání. Je dokázáno, že slova modlitby mohou pomoci v nasměrování života a dokonce ho napravit.

Existují dvě modlitby – za dceru a za syna. V tomto článku se dozvíte více o těchto léčivých slovech. Pamatujte na důležitou věc: s modlitbou za zdraví a blahobyt své dcery se obraťte k Panně Marii a za syna se modlete k Pánu Bohu.

Modlitba za dceru

Prosím Tě Přesvatá Bohorodička,
daruj mé dcerce zdraví.
Víš po čem touží její srdce.
Vnes do jejího života jasnější dny!
Prosím dej jí štěstí, krásu, blahobyt,
a mnoho radostných chvil.
Nenech ji hodiny trpět,
nech ji hodiny šťastně kráčet.
Pokud náhodou někomu neúmyslně ublíží,
vím že bude pro ni lekcí
tvá svatá přísnost a tvá láska.
A dostane-li se do duchovní slabosti
a zabloudí na své cestě životem,
pomoz jí každodenní modlitbou
vrátit se k tobě duší zpět.

článek pokračuje na další stránce..

1
2