Modlitba matky pro štěstí dětí: Přečtěte si ji a udělejte toto .. Opravdu to funguje!

Milé maminky, modlete se za své děti! Potřebují to. Dělejte tak s čistým srdcem a otevřenou myslí, píše portál Stiri Actuale.

Požehnání matky je nejcennější věc, kterou může dítě dostat. Jaká slova použít? S touto modlitbou se můžete obrátit k Bohu:

Drahý Bože, děkuji ti za dar, který jsi mi dal v mých dětech. Mně jsi svěřil péči o ně, tak tě prosím, dej mi moudrost, abych je uměla správně vychovat a dát jim do života i to nejcennější, dar víry.

Nemůžu být pořád s nimi a ochraňovat je, proto tě úpěnlivě prosím, ty sám, drahý Ježíši, buď jejich ochráncem.

Stůj při nich v těžkých situacích a při závažných rozhodnutích, ochraňuj je ty sám od nástrah špatného, aby vždy spolehlivě našli správné východisko. Buď jim na pomoci v jejich trápeních, souženích a zkouškách.

Pomoz mi Pane, abychom si v rodině vytvořili zvyk ve společné i osobní modlitbě, denním čtení svatého písma, každodenním hledání Boží vůle a pravidelnou účastí na mších svatých, aby se mohli k těmto pevným základům vrátit i tehdy, když se již osamostatní.

Pane, Ty požehnáváš do tisícového pokolení těch, kteří kráčejí po Boží cestě a trestáš naše viny i na dětech. Proto já a moje rodina budeme hledat Tvůj plán pro náš život a budeme se ho snažit ze všech sil naplnit.

Možná procházejí těžkým obdobím, tak tě prosím, drahý Ježíši, dej se jim ty poznat, aby ucítili na vlastní kůži, že ty jsi skutečně živý, milující a pečlivý Bůh.

Dej Pane, aby si našli dobré přátele a s takovými, kteří by měli špatný vliv, ať se raději rozejdou. Pomoz jim prosím vymanit se ze závislostí a slabostí, do kterých padají a sami si neumí pomoci.

článek pokračuje na další stránce..

1
2