Nemluvte o nikom ve zlém. NEGATIVNÍ ENERGIE SE VŽDY VRÁTÍ! Toto jsou základní principy života

Přítomnost životních principů je velmi důležitá a týká se každého z nás. Pokud děláte to, v co věříte, vaše svědomí bude čisté a vaše mysl spolu s duší zůstanou v harmonii.

Jaké principy platí pro všechny lidi?

Probuďte se se sluncem a modlete se. Modlete se v soukromí. Dělejte to tak často, jak jen můžete. Budete vyslyšeni. Jen mluvte o tom, co máte na srdci.

Buďte trpěliví. Nevědomost, pýcha, hněv, žárlivost vyčerpává duši. Modlete se za mrtvé, aby konečně našli klid.

Snažte se být otevřeným člověkem. Nedovolte, aby vás někdo ovládal. Sami dobře víte, co chcete.

Chovejte se ke svým hostům s pozorností a ctí. Dopřejte jim nejlepší jídlo, obklopte je pohodlím, zacházejte s nimi s respektem.

Neberte si to, co vám nepatří.

Respektujte vše, co vytvořila příroda – jiní lidé, zvířata a rostliny.

Respektujte názory a zásady jiných lidí. Nepřerušujte partnera, nehrajte hry, nebuďte hrubý a arogantní. Respektujte právo všech lidí na svobodu projevu.

Neříkejte lidem o špinavosti, neponořujte je do té špíny, protože nakonec to budete jen vy, kdo se zašpiní. Všechny negativní energie, které posíláte do vesmíru, se k vám určitě vrátí.

Všichni dělají chyby. To je normální. Neexistuje nic, co by se nedalo odpustit. Nikdo není dokonalý.

.

Kvůli negativním myšlenkám trpí nejen naše mysl, ale i tělo a duše. Zkuste se podívat na svět více optimisticky.

Příroda je naše matka. Zvířata, rostliny a všechny ostatní živé bytosti jsou součástí „rodiny“.

Děti jsou naší budoucností. Vychovávejte je v lásce, naplňte je moudrostí a učte, co se jim v životě může přihodit. Naučte se jim dát volnost. Když přijde ten čas, dejte jim prostor pro jejich vlastní růst.

Neubližujte ostatním lidem. Zákon „bumerang“ funguje – i když tomu nevěříte.

Neklamte, buďte čestní – před sebou i před ostatními. Vesmír testuje vaši upřímnost a čestnost.

Ty nejčestnější umí štědře odměnit.

Snažte se o harmonii. Ať je vaše duše taková krásná jako je i vaše tělo. Nezapomínejte na svůj duchovní rozvoj.

Dělejte své vlastní rozhodnutí. Převezměte odpovědnost za své činy.

Respektujte soukromí ostatních.

Nesnažte se dělat všech šťastnými a měnit celý svět. Začněte nejprve od sebe. V opačném případě se vám nepodaří.

Podělte se s ostatními o to, co máte. Snažte se více věnovat charitativní činnosti.

Jakých životních principů se držíte vy?

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno