Historie bylinkářství

Každý obor léčby má svůj původ. Již Bible může být považována za prvopočátek známosti bylinek. Pokud hledáme historii využití bylinek, musíme sáhnout hluboko do minulosti, avšak mnohé prameny se liší. Někteří vidí za původem léčby bylinkami starý Egypt, mnozí pak poukazují na Sumerskou říši.

První herbář z Číny byl sepsán již téměř 3000 let před n. l. Základy evropské medicíny doplněné o léčbu bylinkami pak hledejme u slavného Hippokrata. Významné jméno, které na 1500 let položilo základy medicíny, bylo slavný Pedanius Dioscorides, jenž sepsal knihu De MateriaMedica.

Počátky bylinkářství

Nejdéle a nepřetržitě se bylinná léčba využívá v Číně. Již v době 6. století byl vydán Přepracovaný kánon o bylinách, který obsahoval veškeré byliny  ze všech provincií tehdejší Číny. Stejně tak Řekové, kteří využili poznatky z oblastí jako Indie, Babylon či Egypt. Učenci jako Pythagoras či Hippokratés vycházeli z poznání přírody.

Bylinky ve středověku – světlá historie v temné době – strana 2

Bylinky ve středověku – světlá historie v temné době

Historie užívání bylin byla založena na víře v Boha, tedy na představě, že jednotlivé rostlinky jsou viditelně označeny dle svého působení na lidské tělo či ducha. Ať už se jedná o barvu květů, tvar kořene či listu.

Právě křesťanská církev brzdila pokrok. Věda nebyla ceněna, pokusy byly přijímány nedůvěřivě a nemoc byla vnímána jako trest za hřích. Nicméně bylinkářství přetrvává za zdmi klášterů a v domcích babek kořenářek.

Období 15. století je zlatým věkem herbářů, vzhledem ke skutečnosti, že byl objeven knihtisk. Nastává období objevování, prověřování starých myšlenek či rozšíření vědeckých přístupů. Napříč novým poznatkům, jsou mnohé postupy považovány za pověry, šarlatánství až magii.

Bylinky dnes

Na období středověku navazuje období rozvoje věd od počátku 19. století. Nastává období temna pro léčivé účinky bylinek. Až nyní, v době vedlejších účinků mnohých léčiv, ekologizaci myšlení a zejména pak zvýšení odpovědnosti za vlastní zdraví. Na tento fakt navazují mnohé odborné výzkumy zabývající se léčivou silou bylin.

Na druhé straně stojí silné lobby farmaceutických firem, jejich snahou je bránit vstupu alternativní léčby na trh a tím držet své zisky na nejvyšší úrovni.

Nedejte šanci lžím, polopravdám a mýtům. Důvěřujte bylinkám, historii a tradici. Nezapomínejte na starou dobrou přírodu. Dejte šanci zdravému rozumu.

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno