NEJMOCNĚJŠÍ ŽENY se rodí v těchto 3 ZNAMENÍ HOROSKOPU: Jsou nejbojovnější, nejvášnivější a nejsilnější ve zvěrokruhu

Zjistěte, ve kterých znameních zvěrokruhu se rodí nejbojovnější, nejvášnivější a nejsilnější ženy. Jsou nejbojovnější, nejvášnivější a nejsilnější ve zvěrokruhu.

Lev

Je to velmi silná žena, která se nenechá jen tak unést na vlnách osudu. Její vitalita, vůle a autorita jí umožňují zařadit se do kategorie žen, které dominují a nenechají se porazit. Má rád akci a pohyb. Vkládá do toho veškerou svou sílu a energii.

Je pro ni těžké zůstat na jednom místě, snít a nic nedělat. Nesnese lenost, ani při odpočinku. Pýcha a často i ješitnost hrají velkou roli v dosažení úspěchu téměř za každou cenu. Je opatrná a téměř nic neponechává náhodě.

Má o sobě příliš vysoké mínění, než aby se spokojila pouze se současným stavem. Respektuje určitá pravidla chování ve vztahu k ostatním. Je příliš otevřené povahy, než aby tolerovala mazanost a zradu.

Když se jí něco nelíbí, dá to hned najevo. „Vlažné“ a nedefinované city ji přivádějí k zoufalství. Její postava se těžko přizpůsobuje lidem, kteří jsou ve svých citech zdrženliví. Proto netoleruje lidi, kteří sedí na dvou židlích, jsou nerozhodní, kolísaví a pokrytečtí.

Věří, že všichni lidé mohou být otevření jako ona, a když si uvědomí, že nejsou, je hořce zklamaná. A takto způsobené rány se těžko hojí. I když je upřímná, občas ráda zavtipkuje, aby se prezentovala taková, jaká ve skutečnosti není.

Ví, jak vykreslit své malé starosti jako velké, aby přitáhla pozornost ostatních. Je s ní ještě jeden rozpor. Je štědrá a šťastná, když může udělat radost někomu jinému. Někdy je však příliš sebestředná a egoistická, a než začne myslet na ostatní, myslí nejprve na sebe. Snad největší ctností, kterou má, je věrnost.

Je hluboce připoutaná k lidem, kteří si získali její přátelství. Tato loajalita odolává času a zkouškám. Je nutné, aby ji někdo vážně podvedl, aby změnila názor, který na něj měla. Někdy, i když si je vědoma, že jí někdo ublížil, se rozhodne „zůstat slepá“, aby nebyla zklamaná. Má silný charakter. Proto nesnese, aby ji někdo ovlivňoval.

Ve vztazích s lidmi netrpí rozmary, přemožeností, umělostí. Jelikož je to typ vášnivé ženy, dokáže přesně určit, co ji na muži přitahuje a co ji odpuzuje. Buď někoho miluje, nebo jím prostě pohrdá. Pokud se jí nějaký muž líbí, dá mu to otevřeně najevo.

Pokud miluje, zcela se odevzdá svým citům, bez jakýchkoli zábran. Své pocity vyjadřuje bez zbytečných slov. Ví však, jak rozlišit mezi bezprostředními dojmy a trvalejšími pocity. V lásce netoleruje nic neurčitého a nedefinovaného. Trpělivost ji dohánějí lidé, kteří k ní jeden den projevují známky zbožňování a druhý den projevují fanatismus. Byl by skutečný zázrak, kdyby se k takovému druhu lidí připoutala.

Pokračování na další straně

1
2
&body=https://electropiknik.cz/viral/nejmocnejsi-zeny-se-rodi-v-techto-3-znameni-horoskopu-jsou-nejbojovnejsi-nejvasnivejsi-a-nejsilnejsi-ve-zverokruhu/2022/12/" title="Email" >
Email