PES ZAČNE V LESE ŠTĚKAT JAKO BLÁZEN – Z TOHO, CO JEHO MAJITELKA VIDĚLA NA ZEMI, JÍ SRDCE VYSKOČILO AŽ V KRKU

Jen několik hodin poté, co se narodil, byl Matthew opuštěn.

Nebyl však ponechán s dospělým ani vydán k adopci – byl pohřben zaživa.

Před dvěma desetiletími někdo vykopal provizorní hrob nedaleko lesní cesty v kalifornské Altadeně. Za jakým účelem? Pochovat nevinné dítě.

Neznámá osoba nechala dítě v malé díře a zasypala ho zeminou a kameny.

1

V roce 1998 běžela Azita Milanian se svými psy na již zmíněnou cestu. To nebylo dlouho poté, co byl Matthew zanechán mrtvý.

Jeden z jejích psů něco vycítil a začal intenzivně čichat k zemi.

Když se Azita přiblížila k místu, kam ji pes vedl, byla si jistá, že by tam mohla najít nějaké malé zvíře… Když se ale podívala blíž, zděšeně nadskočila.

2

Dvě malé nohy

Azita nevěřila svým očím, když uviděla dvě nožičky trčící ze země.

Okamžitě začala rozhrabávat zem, aby dítě osvobodila. Ani nevěděla, jestli dítě žije.

„Jen jsem křičel. Všechno bylo zabalené v modrém ručníku a uvnitř bylo dítě,“ řekla Azita.

3

Protože Azita neměla žádné telefonní pokrytí, nemohla si ani zavolat o pomoc. Mírně vyděšená žena vzala dítě do náruče a rozběhla se k nejbližší silnici a nervózně se snažila zastavit auto.

Jeden z řidičů zastavil a hnal je na nejbližší policejní služebnu. Tam Azita zůstala s Matthewem, jemně ho myla a snažila se ho uklidnit.

Pokračování na další straně

1
2