Proč jsou lidé pohřbeni v hloubce 2 metrů: strašná pravda

Proč jsou mrtví pohřbeni přesně ve 2metrové hloubce, ví jen málo lidí. Koneckonců, lidé se většinou zajímají o znamení s pohřebem, co se stane s tělem po smrti a zda existuje posmrtný život. Otázka týkající se hloubky hrobu však zůstává neadresná. Navíc jen málo lidí ví, jak hluboká by měla být.

Na tuto otázku lze zpravidla odpovědět v kostele nebo v písmech, protože pohřeb řeší duchovenstvo. Přesto je ve skutečnosti úplně jiný důvod a nemá nic společného s církví.

Historie vzniku tradice pohřbívání zemřelého v hloubce 2 metry.

Historicky na území moderního Ruska žilo mnoho různých kmenů, které měly své vlastní tradice, zejména tradice pohřebních obřadů. Od moderních se radikálně lišily, protože ve většině případů byli lidé pohany. Hloubka hrobu a umístění zemřelého se proto výrazně lišily. Navíc se často používaly mohyly. Vše se změnilo s příchodem křesťanství v 10. století. Od té doby se pohřební rituály začaly podobat těm moderním. Standard 2 metry však dosud neexistoval. A objevil se ve vzdáleném 17. století.


Pokračování na další straně

1
2