Tajemství modlitby „Otče náš“ je odhaleno: je těžké tomu uvěřit

Otčenáš je oprávněně považována za jednu z nejdůležitějších modliteb za křesťany. Nazývá se Pánova, protože sám Boží Syn, Ježíš Kristus, učil tuto modlitbu své učedníky v Kázání na hoře.

Tato zdánlivě jednoduchá slova skrývají tajný význam. S tímto textem je spojeno mnoho různých příběhů. Redakční rada „ÚŽASNÉ“ pro vás připravila několik zajímavých faktů o nejslavnější modlitbě v křesťanském světě.

Předpokládá se, že toto je jediná modlitba, která nepatří do lidské mysli. Dal nám to sám Pán. Samotný text modlitby zní takto: Náš Otče, který jsi v nebi! posvěť se jméno tvé; Přijď království tvé; Buď vůle tvá jako v nebi, na zemi; Dej nám náš denní chléb na tento den; a odpusťte nám naše dluhy, stejně jako my odpouštíme našim dlužníkům; a neuveď nás v pokušení, ale vysvoboď nás od toho zlého. Vaše je království a moc a sláva na věky věků. Amen.


Pokračování na další straně

1
2