Zabití vosy vás může přijít pěkně draho! Z výše pokuty, která hrozí, se vám zatočí hlava

Pokud byste způsobili úhyn vosy v Německu, nemuselo by to být bez následků. Tamní předpisy a legislativa představují přísná opatření v ochraně přírody. V souladu se spolkovým zákonem na ochranu přírody je včela považována za ohrožený druh. Německý svaz na ochranu přírody (NABU) zdůrazňuje, že není povoleno pouze zabíjet vosy, ale také je nelze rušit, chytat nebo jim jinak ubližovat.

Pokud by došlo k porušení tohoto zákona, může být uložena pokuta až ve výši 65 tisíc eur, jak upozornil polský Polsat. Ačkoliv by někteří mohli domnívat se, že takové přestupky nelze efektivně kontrolovat, mějte na paměti, že to není pravda. V Německu již byly uděleny některé pokuty, avšak dosud žádná nedosáhla maximální výše stanovené částky. Nejvyšší dosud uložená pokuta za ublížení bodavému hmyzu činila 10 tisíc eur.

článek pokračuje na další stránce…

1
2