Zabití vosy vás může přijít pěkně draho! Z výše pokuty, která hrozí, se vám zatočí hlava

V Německu se vyskytuje přibližně 600 různých druhů vos. Z těchto druhů je schopno bodnout a zranit člověka osm z nich. Avšak vážné zdravotní problémy mohou způsobit pouze dva druhy.

Pokud je vosí hnízdo umístěno v blízkosti lidských obydlí a představuje potenciální nebezpečí pro člověka, je nezbytné zavolat odborníka. Německý svaz na ochranu přírody upozorňuje také na pasti, které smějí být použity pouze specializovanými provozovnami, například při manipulaci s potravinami. I když je prodej těchto pastí povolen, jejich použití pro soukromé účely je zákonem zakázáno.

Podle odborníků jsou vosy mimořádně důležité pro ekosystém. V městském prostředí vykonávají užitečnou práci, když likvidují mouchy, které mohou přenášet nebezpečné nemoci.

Navíc pomáhají v boji proti škůdcům a hrají klíčovou roli při opylování květin a stromů. V jiných evropských zemích zatím nebyly vosy zařazeny mezi ohrožené druhy, a proto neexistuje žádné sankce za jejich ublížení nebo usmrcení.