Osm části těla, kde se hromadí vaše problémy. Křivda, stres nebo třeba spánkové problémy. Jak s tím bojovat?

Namísto toho, abyste uměli přijmout, rozanalyzovat a odstranit ze sebe nepříjemné pocity, spíše se přikláníte k trendu řešit vše za pochodu. Mnozí si myslíme, že se musíme neustále posouvat vpřed a udělat si čas pro sebe, odpočinout si, se považuje za jakousi slabost.

Myslíme si, že je lepší ignorujeme-li své emoce a předstíráme, že je nemáme. Pravdou je, že žádné popírání citů nic nevyřeší. Tím, že své emoce neustále posouváme na vedlejší kolej, začneme být svědky života plného stresu a neklidu.

Psychoterapeut a licencovaný sociální pracovník, Sean Grover, dlouho studoval to, kde se skrývají naše potlačované emoce. Grover ve svém výzkumu zjistil, že různé negativní emoce mají fyzické projevy. Tento jev se nazývá „somatizace“ – tendence prožívat psychické nepohodlí ve formě fyzických symptomů.

Tyto tělesné příznaky se nazývají „psychosomatické symptomy“, které jsou způsobeny duševními faktory, jako jsou vnitřní konflikty a stres.

Samozřejmě, že ne všechny bolesti a nepohodlí, které prožíváme, jsou psychosomatické. Ale protože Grover studoval fyzické reakce svých klientů na stres, objevily se opakující se zákonitosti.

Ukázalo se, že některé potlačené emoce, transformované na tělesné reakce, se opakovaně projevovaly na stejných místech.

Mějte na paměti, že v tomto stadiu nejsou psychosomatické reakce přesnou vědou.

Toto jsou místa, kde se naše negativní emoce skrývají nejčastěji:

Spodní část zad: hněv

Spodní část zad je přesně to místo, kde se objevuje potlačený hněv. Pokud pociťujete bolest zad bez zjevného důvodu, může to být důsledek vašeho trápení.

Abyste se zbavili tohoto symptomu, naučte se pracovat se svými pocity a řešíte konflikty hned poté, co vzniknou.

Žaludek: strach

Když se bojíte, váš žaludek a střeva mají tendenci se napínat.

Čím více potlačujete vaše obavy, tím více fyzických důsledků budete získávat. Když jste nervózní, je mnohem lepší přiznat si frustraci a popovídat si s vašimi blízkým, nebo si vylít emoce na kousek papíru.

Grover vysvětluje: „Čím lépe dokážete vyjádřit svůj strach slovy, tím méně se bude zdržovat ve vašem těle.“

článek pokračuje na další stránce..

1
2
3