NEJBOHATŠÍ RODINA SVĚTA ŽIJE STRAŠIVÝM ZPŮSOBEM: Incest je povinný a vždy nechávají místo u stolu ĎÁBLOVI

Vše začalo u muže, který měl vizi a bohatství. Později nashromáždil jmění, které jim zůstává i nadále. Tak se zrodila nejbohatší a nejmocnější rodina na světě.

Rothschildové byli se svými obrovskými finančními prostředky a celosvětovou mocí nejbohatší rodinou v historii a stáli v centru nejdůležitějších událostí 20. století. Rodina byla vždy tajnůstkářská a nebylo možné o ní vědět vše. Jejich vliv slábne a už nemají takový vliv jako v době, kdy byli nejbohatší v historii.

To ale lidem nebrání v tom, aby si o nich vytvářeli bláznivé konspirační teorie. Mnoho lidí však věří, že jsou součástí Nového světového řádu, využívají nás jako své loutky a nad našimi domovy létají černé vrtulníky. Jediné, co o této rodině většina lidí ví, je, že jsou bohatí.

Existuje však o nich několik zajímavých faktů. Patří mezi ně tajné spolky, války, incest a vše ostatní, co by člověk od bohaté a poněkud dysfunkční rodiny očekával. Dlouhá linie incestních rodin Když má rodina více peněz, než si myslela, chce si je udržet, a jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je uzavřít sňatek. Pro mnoho lidí je to nepřijatelné, ale pro ně to byla dobrá ekonomická strategie.

Celé incestní hnutí vedl zakladatel rodiny Mayer Amschel Rothschild. Ten stanovil linii, podle níž byly ženské členky rodiny Rothschildů velmi omezeny, pokud jde o dědictví, pokud se vdaly.

Jediným způsobem, jak získat peníze, bylo provdat se za příbuzného.

Pokračování na další straně

1
2