Pomůcka, jak poskytnout PRVNÍ POMOC při infarktu, mrtvici a ztrátě vědomí – Toto by si měl každý zapsat za uši!

Nikdo z nás neví, kdy bude stát tváří tvář kritické situací, ve které bude každá sekunda důležitá.

Mluvíme o záchraně lidského života a je smutnou pravdou, že mnohým úmrtím by se dalo předejít, kdybychom věděli, jak správně reagovat.

První pomoc je nutný základ, který by měl znát každý stejně, jako číst a psát.

Toto je jednoduchá pomůcka, která vám v kritické chvíli může být nesmírně nápomocná. Řekněte o tom každému!

Nejlepší je, pokud tuto pomůcku doplníte o praktický kurz a trénink s profesionály!

První pomoc může poskytnout jakýkoliv člověk, který se právě v kritickém momentě nachází vedle oběti. Je to důležitá dovednost, nebo přímo nepostradatelná dovednost pro každého člověka. V každé z následujících situaci se můžete stát skutečným zachráncem lidského života.

První pomoc v nouzových situacích

Mdloby / Ztráta vědomí

Mdloby jsou nepříjemný stav, se kterým se může setkat každý. Tato krátkodobá a náhlá ztráta vědomí nastává při narušení mozkového krevního oběhu.

Příčiny se mohou lišit: strach, nervový šok, fyzické vyčerpání nebo nedostatečné množství čerstvého vzduchu v místnosti. Jak rozeznat bezvědomí a poskytnout oběti potřebnou první pomoc?

Symptomy

Bezvědomí mohou předcházet následující indikační symptomy: závratě, nevolnost, náhlá slabost, zamlžení před očima, šum v uších, necitlivost v končetinách.

Když nastoupí ztráta vědomí, oběť padá. Samozřejmě má to svůj důvod: v horizontální poloze se zlepšuje prokrvení mozku a po určitém čase oběť i bez vnější pomoci nabude vědomí.

Dýchací cesty postižené osoby jsou obvykle volné, ale dýchání je přesto povrchové a mělké.

Puls je slabý a téměř nehmatatelný.

Kůže je bledá a může se objevit i studený pot.

První pomoc

Postiženého je nutné uložit na záda do takzvané Trendelenburgovy polohy, kde jsou nohy zvednuté pod úhlem 45 °, a hlava a ramena se nacházejí pod úrovní pánve. Pokud nelze postiženého uložit na gauč, stačí zvednout nohy nad úroveň země.

Je třeba okamžitě odstranit omezující části oděvu: límec, pásek, kravata …

Pokud se nehoda odehrála v místnosti, otevřete okna a vpusťte dovnitř čerstvý vzduch.

Na čelo můžete oběti položit mokrý a studený ručník nebo mu navlhčit obličej studenou vodou, poplácat po tvářích, nebo namasírovat ušní lalůčky.

Pokud by náhodou došlo ke zvracení, hlavu postiženého otočte stranou. To zabrání, aby se zvratky nedostaly do dýchacích cest.

Efektivní a také nejznámější způsob jak překonat mdloby je amoniak. Vdechování výparů amoniaku obvykle pomáhá navrátit oběti vědomí.

V žádném případě po návratu vědomí postiženého nezvedejte! Nejdříve zavolejte první pomoc, nakonec mdloby mohou být i symptomem vážné nemoci a oběť v každém případě potřebuje odbornou prohlídku.

.

Infarkt

Infarkt myokardu je jednou z forem ischemické choroby srdeční, ke které dochází v následku nekrózy části srdeční svaloviny z důvodu narušení jejího krevního zásobování. Infarkt vzniká v momentě, kdy se koronární artérie srdce zablokuje krevní sraženinou.

Příčiny infarktu jsou různé: ateroskleróza, hypertenze, křeč koronárních tepen srdce, cukrovka, nadváha, alkoholismus. Pokud došlo k infarktu, kvalitní první pomoc v jeho prvních minutách může oběti zachránit život!

Symptomy

Prvním a nejhlavnějším symptomem infarktu je silná bolest za hrudní kostí – pocit tlaku, která přechází do levého ramene, lopatky a ruky. Bolest může trvat někdy 15 minut jindy až hodiny či dny.

Postižený je neklidný, často podrážděný a nepříjemný.

Může se objevit i nevolnost, zvracení, postižený se více potí.

Může se vyskytnout dušnost, kašel, pocit nedostatku vzduchu i přesto, že dýchací cesty jsou průchozí. Dýchání je rychlé a povrchní.

Puls je slabý, rychlý, někdy nepravidelný. Možná až zástava srdce.

První pomoc

První, co je třeba udělat, je zavolat sanitku.

Pokud je postižený při vědomí okamžitě ho posaďte do křesla s opěradlem nebo jej uložte do ležící pozice, nohy ohněte v kolenou a snažte se ho uklidnit.

Je třeba okamžitě odstranit těsné oblečení, uvolnit límec a kravatu.

Je také možné, že pokud má postižený srdečně-vaskulární problémy – ne poprvé, poskytnout mu léky, které má u sebe. Také se doporučují léky na ředění krve které jsou volně dostupné jako aspirin apod. (Je však třeba vědět, zda pacient neužívá jiné léky, které by byly kontraindikací.

Pokud pacient užívá nitroglycerin, podali jste mu ho a během 3 minut po podání nitroglycerinu bolest neutichá, znamená to, že postižený má skutečný srdeční infarkt, který nelze odstranit pomocí přípravku. Touto metodou rozeznáme zda jde o vážný srdeční problém nebo jen o méně vážný záchvat.

Je také třeba pečlivě sledovat dýchání a srdce postiženého. V případě zástavy srdce je nutné okamžitě přistoupit k resuscitaci. Její použití do příjezdu sanitky zvyšuje šance postiženého na přežití až 1000krát!

Postiženému zkontrolujte puls a v případě že ho nemá okamžitě přistupte k masáži srdce a umělému dýchání. Platí 30 stlačení hrudníku a 2 umělé vdechy.

.

.

Mrtvice

Mrtvice je poškození mozkové tkáně a narušení jeho funkcí způsobené poškozením průtoku krve do mozku. Příčiny jsou různé: nedostatečný přísun krve do některé z částí mozku, krvácení do mozku, trombóza nebo embolie svázané s problémy s krví, srdcem, nebo krevních cév.

První příznaky mrtvice by měl znát každý, aby v potřebném čase dokázal pomoci, protože v těchto případech jde o každou minutu!

Symptomy

Náhlá bodavá bolest hlavy bez příčiny.

Slabost svalů, znecitlivění poloviny nebo různých částí těla (ruka, noha, tvář).

Mohou vzniknout zrakové problémy, případně dvojité vidění.

Může dojít k náhlé ztrátě rovnováhy a koordinace, nevolnost a ztráta vědomí.

Často vzniká narušení nebo zpomalení řeči a postiženému může přilehlé jedna strana úst. Tato paralýza se často rozšíří na celou postiženou stranu.

Pokud jste zpozorovali výše uvedené příznaky, jednejte okamžitě pohotovost!

První pomoc

Je nezbytné ihned zavolat sanitku – postižený mrtvicí okamžitě potřebuje první pomoc od profesionálů.

Pokud je oběť v bezvědomí, ověřte si, že může volně dýchat. Pokud jste zjistili narušení dýchání, uvolněte dýchací cesty tak, že hlavu natočíte stranou.

Postiženého přemístěte do pohodlné polohy. Mnozí tvrdí, že s pacientem nelze vůbec hýbat, ale neváhejte dělat vše pro to, aby pacientovi nic nebránilo v dýchání.

Pokud je to možné, změřte postiženému krevní tlak a zapište si výsledek.

Pokud je postižený při vědomí, je třeba zjistit, kdy došlo k mrtvici. Během prvních 3 hodin trvání mrtvice může být postiženému poskytnuta nouzová terapie – trombolýza.

Tato procedura zahrnuje intravenózní podání léčiva, které rozpouští krevní sraženiny blokující mozkové cévy. Tímto způsobem je možné zcela eliminovat nebo alespoň minimalizovat mozkové poškození.

Postiženému v žádném případě nepodávejte tekutiny nebo jídlo.

V žádném případě nesmíte postiženému podávat žádné léky! Snižovat tlak se také nedoporučuje. Hypertenze je v prvních hodinách mrtvice normální, je spojena s adaptací mozku.

.

.

Epileptický záchvat

Epileptický záchvat může vypadat velmi děsivě, ale ve skutečnosti nevyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Přesto by měl každý vědět o příznacích epilepsie a jednoduchá pravidla léčby postiženého!

Symptomy

Nejčastěji záchvat začíná „aurou“. Před epileptická aura může být čichová, vizuální nebo sluchová, kdy postižený cítí neobvyklé pachy, slyší zvuky, nebo vidí složité obrazy. Někdy může epileptický pacient o blížícím se záchvatu informovat ostatní, čímž se ochrání.

Často se nezasvěcenému člověku zdá, že záchvat začal bez příčiny – postižený jen tak najednou padne na zem v bezvědomí, někdy záchvatu předchází i výkřik.

Pacientovi se špatně dýchá, může mít namodralé rty.

Vznikají křeče. Svaly se náhodně stahují a uvolňují.

Někdy si postižený může zakousnout do jazyka nebo vnitřního líce.

Postižený nijak nereaguje na světelné podněty.

Možné je i samovolné vyprázdnění střev, zvracení, slintání. Z úst může vycházet pěna.

První pomoc

V první řadě se musíte uklidnit vy. Pokud vám pacient dal vědět o možném záchvatu, ujistěte se, že při padání mu nic neublíží (ostré úhly, tvrdé předměty apod.).

Pokud v době záchvatu postiženého nic neohrožuje nedotýkejte se ho. Během celého záchvatu však buďte při něm.

Nepokoušejte se postiženého uklidnit ani nijak jinak zastavit křeče. Nijak mu to nepomůže, jen mu to může způsobit nežádoucí zranění.

Nezapomeňte zkontrolovat čas začátku záchvatu. Pokud záchvat trvá déle než 5 minut, okamžitě volejte sanitku. Dlouhodobý záchvat může způsobit trvalé poškození mozku.

Důležité! Do úst postiženého nevkládejte žádné cizí předměty. Mnozí si myslí, že během epileptického záchvatu člověku může zapadnout jazyk. Bohužel je to mylná představa. Všechny svaly včetně jazyka se během záchvatu nacházejí v hypertonus.

V žádném případě se postiženému nepokoušejte otevírat čelisti a vložit mu mezi ně tvrdý předmět. Existuje riziko, že během záchvatu vás pacient kousne, zraní si zuby, nebo se může udusit úlomky předmětu.

Když záchvat skončí, postiženého uložte do pohodlné polohy. Ujistěte se, že dýchání se vrátilo do normálu: zkontrolujte zda jsou dýchací cesty volné (mohou je blokovat zbytky jídla nebo zubní protéza).

Pokud si během záchvatu pacient ublížil, ošetřete všechny rány.

Dokud člověk zcela nepřijde do normálu nesmíte ho nechat o samotě. Pokud se po záchvatu objeví druhý, nebo pacient záchvat dostal poprvé je postiženého nutné hospitalizovat.

Pouze včasná a gramotně poskytnutá první pomoc a vzápětí kvalifikovaná medicínská péče pomohou zachránit život. A pokud kamaráda, kolegu nebo náhodného člověka postihne podobná situace, každý z nás by měl vědět, co dělat.

Poskytnutí první pomoci v nouzové situaci je schopnost, kterou by měl mít každý člověk. Nezapomeňte se článkem podělit i s přáteli. Proti neštěstí není pojištěn nikdo!

Přidat komentář

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno